äggstock

äggstocken
äggstockar
äggstockarna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet äggstock på svenska?

Obestämd singular: äggstock
Bestämd singular: äggstocken
Obestämd plural: äggstockar
Bestämd plural: äggstockarna

Hur används ordet äggstock

  • "Att diagnosen dröjde beror på att man inte ens övervägde vriden äggstock."
  • "Dock dröjer till dagen efter innan man genomför en titthålsoperation och då hittade läkarna en vriden äggstock som opererades bort."
  • "Kvinna förlorade äggstock efter läkarmiss"
  • "Sex dagar senare upptäcker man att kvinnan har en vriden äggstock – och måste operera bort den."
  • "Han ser också med spänning fram emot framtida forskning om orsakerna till minskningen av cancer i äggstock, magsäck och matstrupe."
  • "Enligt Försäkringsförbundet räknas förlusten av en äggstock inte som medicinsk invaliditet."
  • "Hon menar att förlusten av en äggstock och en testikel bör ses som jämbördiga."
  • "Förlorade äggstock – nekas ersättning"
  • "Det kan beror på att hönan fått en hormonproducerande tumör, eller att hennes enda äggstock skadats."
  • "Det kan bero på att hönan fått en hormonproducerande tumör, eller att hennes enda äggstock skadats."

Vad betyder äggstock inom anatomi, organ ?

Äggstock, ovarium, ooteka, är ett inre könsorgan hos hondjur där äggceller utvecklas från äggreserven. Äggstockarna är kvinnans endokrina körtlar för könshormoner. https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%84ggstock

Möjliga synonymer till äggstock

Relaterat till äggstock

kropp

kvinnokön

anatomi

fruktbarhet

Diskussion om ordet äggstock