ämne

ämnet
ämnen
ämnena
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Synonymer till ämne

Hur böjs ordet ämne på svenska?

Obestämd singular: ämne
Bestämd singular: ämnet
Obestämd plural: ämnen
Bestämd plural: ämnena

Hur används ordet ämne

 • "Dioxin är ett ämne som i höga halter kan påverka hjärnan och nervsystemet och orsaka cancer."
 • "Men då dioxin är ett ämne som i höga halter kan påverka hjärnan och nervsystemet och orsaka cancer, så har de drabbade byborna fått hämta sitt dricksvatten i dunkar."
 • "För att klara omställningen ska företaget uppfylla en rad kriterier : att inte bidra till att släppa ut ämne från berggrunden som exempelvis metaller som sedan ökar systematisk i naturen, att inte släppa ut kemikalier som ökar systematiskt i naturen, och att inte tränga bort ekosystem med till exempel kalhyggen, asfalterade åkrar eller förstörda fiskevatten."
 • "Södra cell i Mörrum hade tankar med explosiva och frätande ämne som saknade märkning."
 • "– Vi ska ha religionsfrihet och har tagit bort kristendomen medvetet i våra skolor så att det ska vara ett neutralt ämne som alla andra."
 • "Det märks att det är ett angeläget ämne för dem att diskutera, säger Oskar Sternulf."
 • "Ökningen av multiresistenta bakterier i Blekinge är ett annat viktigt ämne."
 • "Ammoniak anses vara ett farligt ämne men fördelen med ämnet är att man får en mycket tidig indikation innan det blir farligt."
 • "Det tre veckor långa projektet har resulterat i kortfilmen Asså Palla som handlar om mobbing, ett ämne som tjejerna själva valt."
 • "Och just bostadsbyggande är ett ämne som Patrik Hansson ( S ) kommer att ta upp ombord på båten."
 • "Dioxin är ett ämne som i höga halter kan påverka hjärnan och nervsystemet och orsaka cancer."
 • "Men då dioxin är ett ämne som i höga halter kan påverka hjärnan och nervsystemet och orsaka cancer, så har de drabbade byborna fått hämta sitt dricksvatten i dunkar."
 • "För att klara omställningen ska företaget uppfylla en rad kriterier : att inte bidra till att släppa ut ämne från berggrunden som exempelvis metaller som sedan ökar systematisk i naturen, att inte släppa ut kemikalier som ökar systematiskt i naturen, och att inte tränga bort ekosystem med till exempel kalhyggen, asfalterade åkrar eller förstörda fiskevatten."
 • "Södra cell i Mörrum hade tankar med explosiva och frätande ämne som saknade märkning."
 • "– Vi ska ha religionsfrihet och har tagit bort kristendomen medvetet i våra skolor så att det ska vara ett neutralt ämne som alla andra."
 • "Det märks att det är ett angeläget ämne för dem att diskutera, säger Oskar Sternulf."
 • "Ökningen av multiresistenta bakterier i Blekinge är ett annat viktigt ämne."
 • "Ammoniak anses vara ett farligt ämne men fördelen med ämnet är att man får en mycket tidig indikation innan det blir farligt."
 • "Det tre veckor långa projektet har resulterat i kortfilmen Asså Palla som handlar om mobbing, ett ämne som tjejerna själva valt."
 • "Och just bostadsbyggande är ett ämne som Patrik Hansson ( S ) kommer att ta upp ombord på båten."

Ordet ämne har 5 betydelser

 • Inom allmänt
 • Inom allmänt
 • Inom utbildning
 • Inom sport
 • Inom bildligt
allmänt
allmänt
utbildning
sport
bildligt

Vad betyder ämne inom allmänt ?

Konkret material

Översättningar (inom allmänt)

Synonymer till ämne (inom allmänt)

Möjliga synonymer till ämne (inom allmänt)

Ordet ämne inom allmänt

Översättningar (inom allmänt)

Engelska

Synonymer till ämne (inom allmänt)

Möjliga synonymer till ämne (inom allmänt)

Relaterat till ämne (inom allmänt)

talarkonst

betydelse

problem

avhandling

Ordet ämne inom utbildning

kurs på läroanstalt

Översättningar (inom utbildning)

Engelska

Synonymer till ämne (inom utbildning)

Möjliga synonymer till ämne (inom utbildning)

Möjliga synonymer till ämne (inom utbildning)

Ordet ämne inom sport

Översättningar (inom sport)

Engelska

Synonymer till ämne (inom sport)

Möjliga synonymer till ämne (inom sport)

Ordet ämne inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till ämne (inom bildligt)

Möjliga synonymer till ämne (inom bildligt)

Relaterat till ämne (inom bildligt)

biologi

Diskussion om ordet ämne

 • NinaW - 2011-05-23

  Som universitetsämne används även ordet discipline.

 • - 2016-02-07

  orsak

 • - 2016-02-07

  orsak