ängslig

ängsligare
ängsligast
Adjektiv

Synonymer till ängslig

Hur böjs ordet ängslig på svenska?

Komparativ: ängsligare
Superlativ: ängsligast

Hur används ordet ängslig

 • "– Jag tror inte att man ska vara så ängslig och bara visa upp det mest lättsamma av opera för den stora allmänheten."
 • "Han tycker att han är ängslig fortfarande, behöver bekräftelse från gästerna, var det verkligen gott?"
 • "Koncentrationen av makt skapade en ängslig anpasslighet som höll tillbaka professionell mångfald, civilkurage och öppenhet, ibland även politisk opposition."
 • "Man fick känslan av att redaktionen var så ängslig över att anklagas för att vara för smal att programmet istället många gånger blev väl infantilt."
 • "Men längtan gör att man blir ängslig och lägger sig nära alliansen för att inte tappa mittenväljare."
 • "Maktkoncentration har skapat en ängslig anpasslighet som hållit tillbaka professionell mångfald, civilkurage och öppenhet."
 • "Å ­andra sidan, när musikbranschen blir mer ängslig och likriktad uppstår kanske en längtan efter något ­annorlunda."
 • "Å ­andra sidan, när musikbranschen blir mer ängslig och likriktad uppstår kanske en längtan efter något ­annorlunda."
 • "Det verkar vara en genomgående trend, och Andreas Lagerström tror det beror på en ängslig kår musikjournalister."
 • "En ängslig journalistkår"
 • "– Jag är inte ett dugg ängslig för någonting i de här sammanhangen."
 • "Något han själv inte verkar ängslig över."
 • "” Stockholmspubliken är så ängslig ”"
 • "- Jag ser att min fru är ängslig, jag tänker inte att det här är så allvarligt att det kanske är sista gången jag ser henne."
 • "Har han varit ängslig över vart hans tal skulle ta vägen i den så hårt polariserade debatten om flyktingpolitiken."
 • "Ett svar på Kinberg Batras svaga ställning är sannolikt att hon uppfattas som vag och ängslig."
 • "Ett Vänsterparti som vill bli starkare ska inte satsa på delat ledarskap eller ängslig mittenpolitik a´la S och MP, enligt den avgående V-ledaren Lars Ohly."
 • "Det enda sättet för den som är ängslig att komma tillrätta med oron är enligt Peter Malmqvist att minska en del av det insatta kapitalet men inte alltihop."
 • "Då ska man inte vara så ängslig om man är lagstiftare utan man ska ta tag i det, säger Anne Ramberg."
 • "Men den svenska EU-debatten har blivit för gnällig, för ängslig och för negativ."

Vad betyder ängslig inom vardagligt ?

(lätt) rädd, som känner oro för obestämda faror

Relaterat till ängslig

känsla

fruktan

obehag

ont

överkänslighet

lidande

Diskussion om ordet ängslig