ärftlig

[ˈærftˌlɪ(g)]
ärftligare
ärftligast
Adjektiv

Synonymer till ärftlig

Hur uttalas ordet ärftlig?

[ˈærftˌlɪ(g)]

Hur böjs ordet ärftlig på svenska?

Komparativ: ärftligare
Superlativ: ärftligast

Hur används ordet ärftlig

  • "– Det är ju en ärftlig sjukdom, men det kanske inte är så vanligt när man är så ung som jag."
  • "Det visade sig att han bar på en ärftlig mutation som går i arv."
  • "Fyra forskargrupper arbetar idag med att hitta förklaringar, och de arbetar med olika teorier – som att det finns en ärftlig faktor som i kombination med vaccinet utlöst sjukdomen, eller att vaccinet gavs i vid en kritisk tidpunkt t ex strax innan, under eller efter att själva pandemin drog in och att det därför blev en dubbeldos för dom som insjuknade i samband med vaccineringen."
  • "För att bli donator måste man vara frisk och inte ha någon ärftlig sjukdom."
  • "Eftersom Alexander led av en ärftlig hjärtsjukdom hade han en liten ICD-dosa inopererad under huden nedanför nyckelbenet."
  • "Den vanligaste formen av sockersjuka, diabetes typ 2, kan vara ärftlig eller bero på livsstil – som övervikt och högt blodtryck."
  • "En forskare ansåg att det kunde finnas en ärftlig riskfaktor för somnambulism hos mannen."
  • "Sjukdomen är ärftlig och utlöses av faktorer i omgivningen."
  • "Allt fler kvinnor gentestar sig för att få reda på om de riskerar att drabbas av ärftlig bröstcancer."
  • "Maria Ekström Persson var 38 år och småbarnsmamma när hon fick brev från en kusin i USA som rekommenderade Maria och hennes syster att låta gentesta sig för ärftlig bröstcancer, eftersom så många kvinnor i släkten hade drabbats."

Vad betyder ärftlig inom biologi ?

som kan gå vidare till avkomma via gener

Möjliga synonymer till ärftlig

Relaterat till ärftlig

släktskap

mottagande

inre väsen

biologi

egendom

sammanhang

besittning

följd

härkomst

efterkommande

omplacering

Diskussion om ordet ärftlig