ärftlighet

ärftligheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Synonymer till ärftlighet

Hur används ordet ärftlighet

  • "Pillren skrevs ut av ungdomsmottagningen trots att kvinnan hade ärftlighet för blodproppar."
  • "Patienten uppgav vid de första läkarbesöken ärftlighet för celiaki, alltså glutenintolerans, vilket hon aldrig testats för."
  • "Detta, liksom att mannen hade ärftlighet för hjärt- och kärlsjukdomar, är tecken som läkaren inte borde ha missat."
  • "Han syftar då på demenssjukdomarnas starka ärftlighet, 58 – 78 procent av demensfallen kan förklaras utifrån genetiska aspekter."
  • "Därför anser hon att det inte säkert går att säga om den riskökning som syntes i dessa studier orsakades av ärftlighet eller av strålning."
  • "Det finns ärftlighet vad gäller Asperger, ADD, depressioner och EDS."
  • "Kan inte svara på om det finns ärftlighet för fibromyalgi."
  • "” Visserligen har det aldrig funnits någon tro att äktenskapet inte skulle föra med sig barn, men den svenska monarkin bygger på ärftlighet, och att förse landet med en tronarvinge har varit ett nålsöga för många monarker i historien ”, skriver SMP."
  • "- Så länge det inte finns andra riskfaktorer, till exempel kortisonbehandling eller kraftig ärftlighet, är risken upp till 70 års ålder att få frakturer väldigt liten."
  • "Sambandet kvarstod efter justeringar för andra betydelsefulla riskfaktorer som rökning, stillasittande, ärftlighet och social bakgrund, men forskarna påpekar i medicintidskriften British Medical Journal att riskökningen är ganska låg totalt sett."

Vad betyder ärftlighet inom medicin ?

vidarebefordran av påbrå till nästa generation; den grad till vilken en viss egenskap brukar gå till ett barn från dennes biologisk föräldrar

Möjliga synonymer till ärftlighet

Relaterat till ärftlighet

mottagande

biologi

inre väsen

härkomst

sammanhang

följd

orsakssammanhang

Diskussion om ordet ärftlighet