ålderspresident

ålderspresidenten
ålderspresidenter
ålderspresidenterna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet ålderspresident på svenska?

Obestämd singular: ålderspresident
Bestämd singular: ålderspresidenten
Obestämd plural: ålderspresidenter
Bestämd plural: ålderspresidenterna

Hur används ordet ålderspresident

  • "När Mona Sahlin, tjänstgörande ålderspresident, hade läst upp rösterna visade resultatet att Per Westerberg ( M ) fått 194 röster, medan Kent Härstedt fått 153 röster."
  • "Riksdagens ålderspresident, sittande talman Per Westerberg, håller i klubban."
  • "Det är i egenskap av ålderspresident i Riksdagen som Beatrice Ask fått detta uppdrag."
  • "Beatrice Ask, som är från Sveg, är idag den ledamot som har flest antal dagar som riksdagsledamot och därför har hon nu titeln ålderspresident."
  • "När hon lämnade Riksdagen vid årsskiftet var hon dess ålderspresident, den riksdagsledamot som varit invald längst tid i Riksdagen."
  • "Och enligt Håkan Sandgren ( S ), ålderspresident i regionfullmäktige, måste en budget antas innan årsskiftet."
  • "Beatrice Ask är riksdagsledamot och ålderspresident i riksdagen."
  • "På onsdag ska jag meddela fullmäktiges ålderspresident Kerstin Andersson om vi kan kalla in kommunfullmäktige eller inte, säger Daniel Schützer ( S )."
  • "Helene Odenjung ( L ), som är den ledamot som suttit längst i fullmäktige och är så kallad ålderspresident kommer föreslå ett tillfälligt presidium."

Vad betyder ålderspresident inom generell ?

lång|längst tjänstgörande ledamoten (med flest tjänsteår) i en församling (t.ex. riksdagen)

Relaterat till ålderspresident

anseende

överordnad

åldring

ålderdom

Diskussion om ordet ålderspresident