ångmaskin

ångmaskinen
ångmaskiner
ångmaskinerna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet ångmaskin på svenska?

Obestämd singular: ångmaskin
Bestämd singular: ångmaskinen
Obestämd plural: ångmaskiner
Bestämd plural: ångmaskinerna

Hur används ordet ångmaskin

  • "– Man hettar upp möblerna med en ångmaskin, säger David Vedeskog."
  • "Maskinen var ursprungligen en encylindrig ångmaskin på 16 hkr som drev en fyrbladig propeller."
  • "Nuvarande maskin är en encylindrig ångmaskin på 10 hkr från ca år 1900 och som installerades vid renoveringen på 1990-talet."
  • "Många fartyg är nämligen helt klädda i decimetertjock is som måste smältas av med hjälp av en stor ångmaskin innan man kan lyfta av containrarna för vidare frakt på land, enligt Södertälje hamn."
  • "Nästa steg blir en ångmaskin som ska byggas under vintern efter att bidraget från Riksantikvarieämbetet, RAÄ."
  • "Jag kommer ihåg att jag ficik min första ångmaskin av henne, berättar Peter Schmidt."
  • "En äldre man i Uddevalla levde i sådan misär att det tog saneringsfirman 60 timmar att få lägenheten ren med ångmaskin, klor och kemikalier."
  • "På Kultur- och teknikförvaltningen i Timrå har man en stor ångmaskin, den anväder kommunen när det bildats kärnis i dagvattenbrunnarna."

Vad betyder ångmaskin inom teknik ?

Fotograf: Wikipedia
motor där värmeenergi (oftast från kolförbränning) buren av vattenånga omvandlas till mekaniskt arbete, i synnerhet om kolvångmaskiner

Diskussion om ordet ångmaskin