åsnebrygga

åsnebryggan
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till åsnebrygga

Ordet åsnebrygga har 2 betydelser

  • Inom matematik
  • Inom utbildning
matematik
utbildning

Ordet åsnebrygga inom matematik

Översättningar (inom matematik)

Engelska

Ordet åsnebrygga inom utbildning

Översättningar (inom utbildning)

Synonymer till åsnebrygga (inom utbildning)

Möjliga synonymer till åsnebrygga (inom utbildning)

Diskussion om ordet åsnebrygga