återbära

Verb

Hur används ordet återbära

  • "I avsaknad av räkenskapsmaterial från och med augusti 2012 gör konkursförvaltaren bedömningen att det inte går att klargöra om någon enligt bestämmelserna i aktiebolagslagen är skyldig att återbära olovlig vinstutdelning eller annan olovlig utbetalning."

Diskussion om ordet återbära