återförening

återföreningen
återföreningar
återföreningarna
Substantiv [n]

Hur böjs ordet återförening på svenska?

Obestämd singular: återförening
Bestämd singular: återföreningen
Obestämd plural: återföreningar
Bestämd plural: återföreningarna

Hur används ordet återförening

  • "Bland frågorna som ställdes i enkäten till kommunen efterfrågades bland annat hur många barn som Ronneby socialnämnd tvångsomhändertagit under de senaste tio åren, hur kommunen arbetar med återförening och hur många procent av barnen som placerats hos närstående familj."
  • "Försöken om att få till en återförening med de familjemedlemmar som finns kvar fortsätter."
  • "Tidigare har de också ansökt om en återförening med föräldrarna som finns i Turkiet, men ärendet har tagit tid."
  • "14-åringen i familjen har dött och därmed upphör grunden för återförening."
  • "I samhället har parets förtvivlan inte lämnat någon berörd och nu har också Röda Korset kopplats in för att hjälpa familjen till en sista återförening."
  • "Att vi får den äran att presentera ett stopp på Arks legendariska återförening."
  • "Under åren har medlemmarna bytts ut och efter ett uppbrott och en återförening står Asta Kask på punkscenen igen."
  • "Tillsammans reste de i vuxen ålder till Chile för en återförening med sin biologiska mamma."
  • "Sen dess har jag faktiskt gått runt här sedan jag var tonåring och drömt om att jag skulle ordna nån slags återförening, säger Andrea Edwards."
  • "– När jag gjorde ett inslag om The Flippers återförening för två år sedan fick jag frågan om inte Lucas och Flippers skulle göra något ihop."

Möjliga synonymer till återförening

Diskussion om ordet återförening