återföring

återföringen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet återföring

  • "På grund av återföring av inbetald löneskatt innebär uppgörelsen att 10,1 miljoner kronor tillgodogörs AMF och dess sparare."
  • "Telia Sonera kommer att föreslå bolagsstämman i april 2006 en återföring av cirka 10 miljarder kronor till aktieägarna genom en extra utdelning."
  • "” För att bidra till en hållbar utveckling av bygden arbetar kommunen aktivt för införande av bygdemedel eller andra sätt att få en återföring av pengar till bygden där vindkraften byggs."
  • "BBC har i samband med nyheten om en stundande återföring låtit publiken rösta om nyheten."
  • "Tillsammans med återföring av inbetald löneskatt innebär uppgörelsen att 10,1 miljoner kronor tillgodogörs AMF och dess sparare."
  • "Naturvårdsverket anser att återföring av fosfor från reningsverken till åkermarken måste öka,"
  • "Framför allt rekommenderar man återföring av ren träbränsleaska."
  • "Vad gäller ekonomiska styrmedel för att minska utsläpp från små avlopp har miljöskatt eller ett avgiftssystem, med återföring av bidrag, varit uppe för diskussion."
  • "Sedan kan man alltid diskutera hur lukrativa de investeringarna är och vi kanske ser andra värden än just återföring av medel."
  • "Projektet innebär att man i fullskaleförsök utvecklar metoder för återföring av fosforrika sediment till åkermark."

Diskussion om ordet återföring