återförvisa

återförviser
återförvisade
återförvisat
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet återförvisa på svenska?

Presens: återförviser
Preteritum: återförvisade
Supinum: återförvisat

Hur används ordet återförvisa

  • "– Motiveringen för att bevilja bygglov har inte varit tydlig nog och vi har beslutat att återförvisa bygglovet till den kommunala nämnden, säger Charlotte Scholtz, länsjurist länsstyrelsen Blekinge."
  • "Detta efter att Länsstyrelsen valt att återförvisa ärendet till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Karlskrona, då det utreds om bygget påverkar Karlskronas världsarvsstatus."
  • "Domstolen beslutade att avbryta förhandlingarna och återförvisa målet till tingsrätten."
  • "Kommer ni att återförvisa ert budgetförslag till finansutskottet om SD meddelar att de tänker rösta på Alliansens budgetförslag?"
  • "– Om det som du berättat för mig är allt som finns så låter det inte som att det finns tillräckliga skäl för att återförvisa det till tingsrätten."
  • "Tomas Eneroth ( S ) beklagar beslutet att återförvisa ärendet till utskottet."
  • "Riksdagen beslutade i dag att återförvisa ärendet om vissa ändringar i sjukförsäkringen till socialförsäkringsutskottet."
  • "Vänsterpartiets ( V ) begäran om att återförvisa regeringens proposition till konstitutionsutskotten röstades ned med siffrorna 291 – 21."
  • "Att återförvisa ett ärende till beredande utskott är en del i det så kallade minoritetsskyddet i riksdagen och kräver bara stöd av en tredjedel av rösterna i kammaren."
  • "Bolaget Vilhelmina Mineral är positiva till regeringens beslut, att återförvisa frågan om gruvbrytning till Bergsstaten."

Diskussion om ordet återförvisa