återgå

återgår
återgick
återgått
Verb

Översättningar

Synonymer till återgå

Hur böjs ordet återgå på svenska?

Presens: återgår
Preteritum: återgick
Supinum: återgått

Hur används ordet återgå

 • "Och allt annat vore att återgå till det gamla värnpliktsförsvarets kulisser."
 • "Flygtrafiken började också återgå till det normala i går efter tusentals inställda flighter."
 • "När antalet bilar på Polhemsplatsen och Stampbroarna minskat har Västtrafik tillsammans med Nettbuss, som kör bussarna, valt att låta bussarna på linjerna 100, 101 och 102 återgå till den ursprungliga körvägen."
 • "Utspelet innebär också att LO-basen i förhandlingar om ett nytt huvudavtal vill återgå till Saltsjöbadsavtalets grundprincip från 1938, att arbetsmarknaden skall regleras med avtal, inte genom lagar."
 • "När antalet bilar på Polhemsplatsen och Stampbroarna minskat har Västtrafik tillsammans med Nettbuss, som kör bussarna, valt att låta bussarna på linjerna 100, 101 och 102 återgå till den ursprungliga körvägen."
 • "För att kunna återgå till tidigare nivåer krävde Operan ökat regionalt anslag, vilket man också fick, med 15 miljoner kronor i år och ytterligare miljoner i budgeten 2014-2015."
 • "Riksbanken måste återgå till att sträva efter det inflationsmål som är fastslaget, och inte genom en omprioritering till andra hänsyn försämra ekonomins långsiktigt positiva utveckling."
 • "För att kunna återgå till tidigare nivåer krävde Operan ökat regionalt anslag, vilket man också fick, med 15 miljoner kronor i år och ytterligare miljoner i budgeten 2014-2015."
 • "Riksbanken måste återgå till att sträva efter det inflationsmål som är fastslaget"
 • "Vi ska inte återgå till de lösningar, de synsätt och de attityder som under flera årtionden har skapat nedgången."
 • "Facket tog strid för henne och Arbetsdomstolen har nu konstaterat att man som anställd har rätt att återgå till sitt ordinarie arbete, skriver Sydöstran."
 • "I anmälan skriver kvinnan att hon endast erbjuds kvällspass när det är dags för att återgå i tjänst, innan föräldraledigheten arbetade hon dagtid."
 • "Men nu har kommunledningen bestämt sig för att avsluta avtalet om kyld mat och återgå till att laga maten till de äldre lokalt igen – detta sker dock först om ett år när avtalet gått ut."
 • "– Vi har full förståelse för att personalen behöver vila ut, men vi vill att allt ska återgå till det normala så snart som möjligt och därför ser vi till att det blir ett disko i morgon, säger initiativtagaren Andrea Jilder."
 • "Under helgen kommer utställningen finnas i Väggavarvet innan den tas ner igen för att på måndag återgå till en arbetsplats."
 • "Vid 13.30-tiden bedömde polisen det som säkert att återgå till lokalerna, ingen genomsökning av lokalerna har skett."
 • "USS Normandy kommer efter besöket i Karlskrona att återgå till sin hemmahamn i Norfolk Virginia."
 • "– Den första enheten på plats var Holmsö deltidsbrandkår, de meddelande redan 16:24 att övriga enheter kunde återgå, säger Kent Hoff på Räddningstjänsten Östra Blekinge."
 • "Det betyder att vi utgår från att strejka imorgon, men är beredda att återgå till arbetet på måndag, säger han."
 • "- Att stå med en fot i akutrummet ger mig mycket tyngd i sjukvårdsdebatten, säger Jonsson som vill hålla kontakten med sitt yrke för att kunna återgå dit."

Rim på återgå

Diskussion om ordet återgå