återgång

återgången
återgångar
återgångarna
Substantiv [n]

Synonymer till återgång

Hur böjs ordet återgång på svenska?

Obestämd singular: återgång
Bestämd singular: återgången
Obestämd plural: återgångar
Bestämd plural: återgångarna

Hur används ordet återgång

 • "Om regeringen och den regering som installeras efter valet i höst skulle ta fasta på uppmaningen skulle det innebära något av en återgång till vad som gällde fram till 2012."
 • "Inför sin återgång i arbete har han dock varit tydlig med att han inte kommer att hoppa rakt in i hetluften."
 • "Sedan väntar en gradvis återgång med delar av undervisningen i skolan."
 • "Förändras läget kan det bli en återgång till högre beredskapsnivå igen."
 • "Det kan bli en återgång till individuella starter vid VM-femmilen i Falun år 2015."
 • "Men en återgång till kommunal polis som det var till mitten av 60-talet är inte bara nostalgi, menar Ulf Berg."
 • "Kvällstid blir det en återgång till de längre sändningarna 18.10, 19.15 och 21.45."
 • "Det handlar om en återgång till 2004 års grundlag enligt vilken parlamentet – inte presidenten – utser landets premiärminister och de flesta regeringsmedlemmarna, skriver BBC."
 • "Det har varit en del att göra för polisen även på andra håll i Dalarna, men mängden ärenden är mer en återgång till hur det såg ut innan pandemin."
 • "Med återgång till klassrumsundervisning istället för distansundervisningen som hölls under våren, är nu många lärare rädda och bekymrade över att de kan dra med smitta hem till sina familjer."
 • "Om regeringen och den regering som installeras efter valet i höst skulle ta fasta på uppmaningen skulle det innebära något av en återgång till vad som gällde fram till 2012."
 • "Inför sin återgång i arbete har han dock varit tydlig med att han inte kommer att hoppa rakt in i hetluften."
 • "Sedan väntar en gradvis återgång med delar av undervisningen i skolan."
 • "Förändras läget kan det bli en återgång till högre beredskapsnivå igen."
 • "Det kan bli en återgång till individuella starter vid VM-femmilen i Falun år 2015."
 • "Men en återgång till kommunal polis som det var till mitten av 60-talet är inte bara nostalgi, menar Ulf Berg."
 • "Kvällstid blir det en återgång till de längre sändningarna 18.10, 19.15 och 21.45."
 • "Det handlar om en återgång till 2004 års grundlag enligt vilken parlamentet – inte presidenten – utser landets premiärminister och de flesta regeringsmedlemmarna, skriver BBC."
 • "Det har varit en del att göra för polisen även på andra håll i Dalarna, men mängden ärenden är mer en återgång till hur det såg ut innan pandemin."
 • "Med återgång till klassrumsundervisning istället för distansundervisningen som hölls under våren, är nu många lärare rädda och bekymrade över att de kan dra med smitta hem till sina familjer."

Vad betyder återgång inom juridik ?

Hemfall/återgång är ett juridiskt begrepp som används vid tillfällen där egendom «faller tillbaka» vederlagsfritt till den ursprungliga ägaren; normalt det offentliga i form av staten eller kronan. http://no.wikipedia.org/wiki/hjemfall

Relaterat till återgång

omläggning

återgång

tillbakagång

återställande

Diskussion om ordet återgång