återgivning

återgivningen
återgivningar
återgivningarna
Substantiv [n]

Hur böjs ordet återgivning på svenska?

Obestämd singular: återgivning
Bestämd singular: återgivningen
Obestämd plural: återgivningar
Bestämd plural: återgivningarna

Hur används ordet återgivning

 • "Till hemlig teleavlyssning räknas även återgivning av innehållet i sms."
 • "Vi väljer att publicera det för att det är journalistiskt relevant med exakt återgivning."
 • "För enligt Vatikanen rör sig det hela om en felcitering, eller närmare bestämt, ” frukterna av skribentens rekonstruktion ” och skriver vidare i ett pressmeddelande att citaten inte är en ” trovärdig återgivning av den heliga faderns ord ”."
 • "Men serierna ger inte en renodlad återgivning av dåtiden, och nostalgin är inte den enda anledningen till epokdramats popularitet, menar Fredrik Sahlin."
 • "Vi väljer att publicera det för att det är journalistiskt relevant med exakt återgivning."
 • "Samtidigt talar annat för att det faktiskt var ett mord, bland annat stickskadorna som mannen fick före dödsfallet, och kvinnans återgivning av händelseförloppet under kvällen."
 • "– Omkring 96-97 procent återgivning av verkligheten, säger Mats Billstein."
 • "Modellen är uppbyggd av frigolit och med en topografi och skalenlig återgivning som är närmast identisk med den verkliga kraftstationen i Lilla Edet."
 • "– Krigsspelen som finns på marknaden ger sällan en korrekt återgivning av verkligheten och oftast är moralen och etiken långt från vår värdegrund."
 • "Det faktum att inte en enda uppblåst flytväst har hittats gör att man antar att de ombordvarande inte hade hunnit förbereda sig alls för nedslaget, enligt tv-kanalen TF1:s återgivning av haveriutredaren Alain Bouillards kommentarer."
 • "Till hemlig teleavlyssning räknas även återgivning av innehållet i sms."
 • "Vi väljer att publicera det för att det är journalistiskt relevant med exakt återgivning."
 • "För enligt Vatikanen rör sig det hela om en felcitering, eller närmare bestämt, ” frukterna av skribentens rekonstruktion ” och skriver vidare i ett pressmeddelande att citaten inte är en ” trovärdig återgivning av den heliga faderns ord ”."
 • "Men serierna ger inte en renodlad återgivning av dåtiden, och nostalgin är inte den enda anledningen till epokdramats popularitet, menar Fredrik Sahlin."
 • "Vi väljer att publicera det för att det är journalistiskt relevant med exakt återgivning."
 • "Samtidigt talar annat för att det faktiskt var ett mord, bland annat stickskadorna som mannen fick före dödsfallet, och kvinnans återgivning av händelseförloppet under kvällen."
 • "– Omkring 96-97 procent återgivning av verkligheten, säger Mats Billstein."
 • "Modellen är uppbyggd av frigolit och med en topografi och skalenlig återgivning som är närmast identisk med den verkliga kraftstationen i Lilla Edet."
 • "– Krigsspelen som finns på marknaden ger sällan en korrekt återgivning av verkligheten och oftast är moralen och etiken långt från vår värdegrund."
 • "Det faktum att inte en enda uppblåst flytväst har hittats gör att man antar att de ombordvarande inte hade hunnit förbereda sig alls för nedslaget, enligt tv-kanalen TF1:s återgivning av haveriutredaren Alain Bouillards kommentarer."

Vad betyder återgivning inom generell ?

det att återge något

Möjliga synonymer till återgivning

Relaterat till återgivning

uttydning

skildring

restitution

återställande

Diskussion om ordet återgivning