återremiss

återremissen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet återremiss

  • "Även Kristdemokraterna, som yrkade återremiss, och Moderaterna, som liksom i drift- och servicenämnden yrkade på fortsatt förhandling kritiserar beslutsunderlaget."
  • "Beslutet om Sydostjourens framtid skulle tagits under senaste nämndsammanträdet, men majoriteten valde att skicka förslaget på återremiss."
  • "– Det berodde dels på att oppositionen hade ett förslag, dels att majoriteten tycker förslaget är dyrt så vi yrkade på en återremiss för att öppna upp för att titta på andra lösningar."
  • "Istället skickades ärendet tillbaka på återremiss till kommunstyrelsen."
  • "” Du bör veta att utnyttjar du och den borgerliga oppositionen inte möjligheten till återremiss tar ni på er ett stort ansvar."
  • "När beslutet togs i september röstade samtliga fullmäktigeledamöter igenom förslaget, utom två som yrkade på återremiss."
  • "– Om man fortsätter att insistera på att driva igenom ett beslut som är så dåligt underbyggt så kommer vi att begära återremiss på fullmäktige, säger Alexander Wendt ( M ), oppositionsråd."
  • "Det är skönt att så många tog sitt förnuft till fånga och röstade för en återremiss."
  • "När frågan om mångmiljardsatsningen var uppe i landstingsstyrelsen senast bordlades ärendet sedan Vänsterpartiet dragits i nödbromsen och tillsammans med Moderaterna krävt en återremiss eftersom frågan borde utredas ytterligare."
  • "Planen skickades i april på återremiss efter att både Moderaterna och Vänsterpartiet krävt svar på ett antal frågor om Blekingesjukhuset av landstingsdirektören Peter Lilja."

Diskussion om ordet återremiss