återremittera

återremitterar
återremitterade
återremitterat
Verb

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet återremittera på svenska?

Presens: återremitterar
Preteritum: återremitterade
Supinum: återremitterat

Hur används ordet återremittera

 • "Under regionstyrelsens sammanträde beslutades att återremittera ärendet till serviceutskottet för vidare utredning."
 • "Moderaterna ville återremittera förslaget för att diskutera det vidare och Liberalerna la ner sina röster."
 • "Men på sammanträdet valde man att återremittera ärendet och en eventuell handlingsplan dröjer därför."
 • "Efter en lång debatt i kommunfullmäktige i Karlshamn togs beslutet att återremittera förslaget om att lägga ned nämnden för arbete och välfärd och överföra verksamheten till omsorgsnämnden."
 • "Därför valde politikerna att återremittera ärendet, skriver"
 • "– Jag tror att kommunfullmäktige kommer att ta beslut om att återremittera ärendet på grund av stora fel i det beslutsunderlag som är utskickat, säger Lars-Erik Granholm ( KOSA )"
 • "Förslaget var att utöka borgensåtagandet med 150 miljoner till 600 miljoner, men KF beslöt att återremittera ärendet för vidare utredning."
 • "Under måndagskvällen röstade kommunfullmäktige i Älvdalen att återremittera frågan om kommunal borgen för Idre fjälls räkning."
 • "– Vi hade velat återremittera ärendet men när det inte gick så sa vi nej, säger Patrik Liljeglöd ( V ), ledamot i kommunstyrelsen."
 • "Kommunens dåliga ekonomi går att lösa på andra sätt, sa hon och ville i första hand återremittera ärendet för mer utredning."
 • "Under regionstyrelsens sammanträde beslutades att återremittera ärendet till serviceutskottet för vidare utredning."
 • "Moderaterna ville återremittera förslaget för att diskutera det vidare och Liberalerna la ner sina röster."
 • "Men på sammanträdet valde man att återremittera ärendet och en eventuell handlingsplan dröjer därför."
 • "Efter en lång debatt i kommunfullmäktige i Karlshamn togs beslutet att återremittera förslaget om att lägga ned nämnden för arbete och välfärd och överföra verksamheten till omsorgsnämnden."
 • "Därför valde politikerna att återremittera ärendet, skriver"
 • "– Jag tror att kommunfullmäktige kommer att ta beslut om att återremittera ärendet på grund av stora fel i det beslutsunderlag som är utskickat, säger Lars-Erik Granholm ( KOSA )"
 • "Förslaget var att utöka borgensåtagandet med 150 miljoner till 600 miljoner, men KF beslöt att återremittera ärendet för vidare utredning."
 • "Under måndagskvällen röstade kommunfullmäktige i Älvdalen att återremittera frågan om kommunal borgen för Idre fjälls räkning."
 • "– Vi hade velat återremittera ärendet men när det inte gick så sa vi nej, säger Patrik Liljeglöd ( V ), ledamot i kommunstyrelsen."
 • "Kommunens dåliga ekonomi går att lösa på andra sätt, sa hon och ville i första hand återremittera ärendet för mer utredning."

Diskussion om ordet återremittera