återstå

återstår
återstod
återstått
Verb

Översättningar

Synonymer till återstå

Hur böjs ordet återstå på svenska?

Presens: återstår
Preteritum: återstod
Supinum: återstått

Hur används ordet återstå

  • "Det kan återstå som mest sex matcher."
  • "För Centerpartiet och Sofia Jarl verkar det nu bara återstå att lämna över stafettpinnen."
  • "Om en hona skjuts i delområde 4 så blir jakten avlyst där, trots att det skulle kunna återstå ytterligare en björn i det området, säger Fredrik Dalerum, rovdjurshandläggare på Länsstyrelsen."
  • "Mäklaren som sköter försäljningen av Dragon Gate bedömer att det kan återstå två eller tre veckor innan försäljningen är slutförd."
  • "Däremot kommer det återstå vita fläckar i Hylte, Halmstad och Kungsbacka."
  • "Visserligen säger regeringens uppgörelse med Centern och Liberalerna att förändringarna ska vara färdiga 2021, och Sjöberg hade kunnat sitta till 2023, men både han och Ylva Johansson hävdar att det kommer att återstå så mycket arbete även åren därpå att det krävs en ny chef med längre mandat."
  • "En fullt rimlig fråga att ställa sig är alltså hur många punkter av de ursprungliga 73 som kommer att återstå när valet närmar sig."
  • "Efter den senaste förhandlingsrundan i Bryssel verkar det bara återstå några få frågor att lösa."
  • "- Ja, om man hittar samsyn kring till exempel olika investeringsprojekt kan man naturligtvis föra sådana diskussioner, men det återstå att se, säger finansminister Anders Borg ( M )."
  • "- Vi bedömer att det till slut kommer att återstå ett femtiotal vrak som är reella hot och där vi rekommenderar att åtgärder vidtas, säger Bengt-Åke Larsson."

Rim på återstå

Vad betyder återstå inom ekonomi ?

finnas kvar (efter att annat försvunnit), vara över; restera

Möjliga synonymer till återstå

Diskussion om ordet återstå