åtgärda

åtgärdar
åtgärdade
åtgärdat
Verb

Översättningar

Synonymer till åtgärda

Hur böjs ordet åtgärda på svenska?

Presens: åtgärdar
Preteritum: åtgärdade
Supinum: åtgärdat

Hur används ordet åtgärda

 • "Läser Ulf Nyströms artikel om de rostande spårvagnarna, fastnar vid att Ansaldobreda erbjudit sig att åtgärda och rostskydda vagnarna för 100 miljoner kronor."
 • "Trafikverket måste få resurser för att kunna åtgärda bristerna och byta sliten material."
 • "Politiker som vill åtgärda bristerna."
 • "Det krävdes en mängd provtagningar, labbtester, inhyrda miljökonsulter och hantverkare för att åtgärda stanken."
 • "– Men nu gäller det få Ansaldobreda att åtgärda problemen, det måste vara högsta prioritet."
 • "Utöver detta ska NCC även åtgärda alla fel."
 • "Det har funnits problem och vi kommer se till att åtgärda dem, säger ISS kommunikationsdirektör Christer Ekelund."
 • "Anna Johansson har inte tagit sitt ansvar för att åtgärda hemtjänstens brister i tid."
 • "Utöver detta ska NCC även åtgärda alla fel."
 • "Enligt en obekräftad uppgift har tillverkaren Ansaldobreda erbjudit sig att åtgärda rostskadorna och rostskydda vagnarna för 100 miljoner kronor."
 • "– Vi jobbar tillsammans med kraftverksägare för att kunna åtgärda vandringshinder som kraftdammar, säger Andreas Nilsson."
 • "Men nu rapporterar Blekinge läns tidning att en ny styrelse hoppas kunna åtgärda bristerna i brandskyddet och öppna fritidsgården igen redan i juni."
 • "Teracom arbetar just nu för att åtgärda de tekniska problemen."
 • "En läcka i en ventil i fjärrvärmenätet nedanför Gräsvik gör att Affärsverken behöver stänga av systemet och värmen för att åtgärda felet."
 • "Felet på parkeringsappen upptäcktes på tisdagen men på onsdagseftermiddagen lyckades man hitta och åtgärda felet."
 • "– Alternativen är att åtgärda alltihop eller så får de ta tillbaka det helt enkelt."
 • "Nu återstår ett saneringsarbete för att åtgärda lukten av det sotlager av brandrök som lämnat spår invändigt av huset."
 • "– De har haft en brandskyddstillsyn, och fick till den siste mars på sig att åtgärda alla brister som fanns."
 • "” Måste åtgärda problemen ”"
 • "Nu har jouren fått till 1 september på sig att åtgärda bristerna."

Vad betyder åtgärda inom snickeri ?

fixa; göra så att något som är fel blir rätt

Diskussion om ordet åtgärda

åtgärdande

åtgärdandet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Hur används ordet åtgärdande

 • "– Riskidentifiering, riskbedömning och åtgärdande av risker är de viktigaste delarna i vårt klimatanpassningsarbete för att säkra en robust infrastruktur."
 • "Läckan är lokaliserad och förberedelser för åtgärdande pågår."
 • "• Fel eller skada, som har upptäckts eller borde ha upptäckts före eller vid godkänd slutbesiktning eller otillräckligt åtgärdande av sådant fel eller skada."
 • "Trafikverket som underhåller Europavägar, riksvägar och länsvägar är medvetna om att vägarna i Gävleborg inte når upp till den satta standarden och har som åtgärdande part inte lyckats vända trenden på flera års tid."
 • "– Det kommer att ta månader innan alla lägenheter är åtgärdande."
 • "Skolans arbete mot kränkande behandling utgår från de tre delarna främjande, förebyggande och åtgärdande arbete."
 • "Det bör ses som ett akut åtgärdande av skador och därmed få förtur i planering, finansiering och genomförande hos Trafikverket, säger Anders Söderholm, rektor."
 • "Dessutom ingår även en rätt att avropa bland annat tekniskt systemstöd, flygplansunderhåll och tillhörande reservdelar samt åtgärdande av utgående materiel."
 • "– Den senaste säkerhetsbesiktningen gjordes den 13 december på den aktuella växeln och då blev det tre besiktninganmärkningar, det var ett par bultar som satt lösa och sista datum för åtgärdande var i mitten av mars, säger han till TT."
 • "– Vi brukar prata om främjande, förebyggande och åtgärdande insatser, säger Tommy Eriksson, utbildningsråd vid Skolverket."

Möjliga synonymer till åtgärdande

Diskussion om ordet åtgärdande