åvatten

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet åvatten

  • "Tankbilar ska pumpa upp åvatten från Nissan och tömma ut det i fontänerna."
  • "På grund av bevattningsförbudet är det inte dricksvatten i år, utan åvatten från Nissan."
  • "Finns det några problem med att använda åvatten?"
  • "På fredagsmorgonen pumpade därför tankbilar upp åvatten från Nissan och tömde ut det i fontänerna."
  • "Iskallt åvatten strömmade in i bilen och räddningstjänsten kämpade för att få ut kvinnan och flickan."
  • "Smittkällan visade sig här vara sallad som bevattnats med förorenat åvatten, förorenats från kreatur från närliggande gårdar."
  • "Kommunen stänger det nykonstruerade Hästhagsbadet i Örebro efter att åvatten flödat in i bassängen."
  • "Kommunens försök att späda ut grundvattnet med åvatten har inte fungerat."
  • "Experter tror att det kan bero på olika temperatur mellan åvatten och grundvatten."
  • "Den kommer vi vattna med åvatten."

Diskussion om ordet åvatten