Elan

Namn

Översättningar

Hur används ordet Elan

 • "Elan Krischer var en av de som ställt sig i kön."
 • "- Skäms, fader Cantalamessa, sade Elan Steinberg vid en amerikansk organisation för Förintelseöverlevare."
 • "Och enighet, säger Jeff, som i dag rest hit från en mindre ort längre ut på landsbygden, tillsammans med sin elvaårige son Elan."
 • "Att göra så som de gjorde mot barn, det kan aldrig vara i någon religions namn, säger återigen Jeff, innan han och sonen Elan lämnar torget för kvällen."
 • "– Sorgligt, jag tycker bara att det är sorgligt, säger Elan, och medger att han har tyckt det också har varit lite läskigt."
 • "Och när det händer barn, i samma ålder som honom, säger Jeff och tittar på Elan."
 • "Det var Ustasja som uppmanade Ingemar att omgående bryta med Elan, annars skulle de se till så att ja, att han aldrig skulle åka skidor mer. ”"
 • "I brevet ska fasciströrelsen Ustasja ha förklarat att den slovenska skidtillverkaren Elan levererade vinster till regeringen i dåtida Jugoslavien."
 • "– Vi kommer att etablera oss under resterande delen av 2007 och från och med första januari 2008 kommer vi att börja nyanställa, vi räknar med att kunna anställa 45-50 personer under 2008, säger Alexander Hellström, vd Elan."
 • "Konsultoch rekryteringsföretaget Elan öppnar nu ett nytt kontor i Sundsvall."

Diskussion om ordet Elan

ELAN

(-)(-)(-)
Substantiv

Översättningar

Engelska
 • ELAN  [ förkortning, data ]

Diskussion om ordet ELAN

Elan

Namn

Översättningar

Diskussion om ordet Elan

élan

Substantiv

Hur används ordet élan

 • "It was a revolutionary élan which he exploited in his blitzkrieg."
 • "He wooed her with the confident élan of a cavalry officer"
 • "A performance of great élan and sophistication"

Ordet élan har 3 betydelser

 • Inom bildligt
 • Inom allmänt
 • Inom golf
bildligt
allmänt
golf

Vad betyder élan inom bildligt ?

A feeling of strong eagerness (usually in favor of a person or cause)

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till élan (inom bildligt)

Ordet élan inom allmänt

distinctive and stylish elegance

Översättningar (inom allmänt)

Synonymer till élan (inom allmänt)

Ordet élan inom golf

enthusiastic and assured vigor and liveliness

Översättningar (inom golf)

Möjliga synonymer till élan (inom golf)

Diskussion om ordet élan

ELAN

Substantiv

Översättningar (inom golf)

Synonymer till ELAN (inom golf)

Vad betyder ELAN inom förkortning, data ?

Emulated Local Area Network

Diskussion om ordet ELAN