ödeläggelse

ödeläggelsen
ödeläggelser
ödeläggelserna
Substantiv [n]

Synonymer till ödeläggelse

Hur böjs ordet ödeläggelse på svenska?

Obestämd singular: ödeläggelse
Bestämd singular: ödeläggelsen
Obestämd plural: ödeläggelser
Bestämd plural: ödeläggelserna

Ordet ödeläggelse har 2 betydelser

  • Inom medicin
  • Inom biologi
medicin
biologi

Vad betyder ödeläggelse inom medicin ?

omfattande förstörelse

Översättningar (inom medicin)

Synonymer till ödeläggelse (inom medicin)

Möjliga synonymer till ödeläggelse (inom medicin)

Relaterat till ödeläggelse (inom medicin)

olycka

omvälvning

annullering

försämring

förstörelse

tomrum

förbrukning

anfall

Ordet ödeläggelse inom biologi

Översättningar (inom biologi)

Synonymer till ödeläggelse (inom biologi)

Möjliga synonymer till ödeläggelse (inom biologi)

Diskussion om ordet ödeläggelse