ögonmått

ögonmåttet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Hur används ordet ögonmått

  • "Vi har inte fått några resultat, men med mitt ögonmått kan jag säga att hon var snabbast."
  • "Utan ögonmått som båtbyggare kom man inte långt."
  • "Vi har inte fått några resultat, men med mitt ögonmått kan jag säga att hon var snabbast."
  • "Utan ögonmått som båtbyggare kom man inte långt."

Rim på ögonmått

Vad betyder ögonmått inom generell ?

en persons förmåga att utföra (måttligt exakta) mätningar, speciellt av vinkel|vinklar, sträcka|sträckor, avstånd, area|areor och volymer, bara med hjälp av sin syn, d.v.s. sina ögon och sin hjärna

Diskussion om ordet ögonmått