öken

[ˈøːkən]
öknen
(-)
öknarna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur uttalas ordet öken?

[ˈøːkən]

Hur böjs ordet öken på svenska?

Obestämd singular: öken
Bestämd singular: öknen
Bestämd plural: öknarna

Hur används ordet öken

  • "Längre in på denna kontinent som är större än hela Europa, ser man inga berg utan bara en öken av is."
  • "Skräms du av öken som breder ut sig och polaris som smälter?"
  • "Det är som en öken, finns ingenting här så jag tycker det är under all kritik, säger Katarina Thomsson."
  • "Vill man ha öken och parkeringar?"
  • "Tusentals paraboler ska placeras ut i Australiens öken å i Sydafrika."
  • "Han var en av de som 2012 åkte till USA för att segla med vindvagnen i öken."
  • "Hundra år tillbaka planterades bergtall och gräs för att hålla sanden på plats, men i takt med att den snåriga tallskogen brett ut sig har ett före detta artrikt område, förvandlats till en nästintill biologisk öken."
  • "Man går med soldater bakom sig och har bara öken framför sig."
  • "De som talar guugu yimithirr är extremt medvetna om norr, söder, öster och väster, oavsett moln, dimma eller mörker, om de befinner sig i en öken eller i en djungel eller i en stad."
  • "Det säger sig egyptiska arkeologer har hittat i landets öken."

Vad betyder öken inom geologi ?

Fotograf: Wikipedia
Öken är ett landområde med mycket sparsam nederbörd och ofta hög avdunstning som därigenom har ingen eller mycket sparsamt med växtlighet https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96ken

Möjliga synonymer till öken

Relaterat till öken

rymd

torrhet

tillplattning

overklighet

urtillstånd

ofruktbarhet

gagnlöshet

enstöring

noll

Diskussion om ordet öken