ösa

[ˈø̀ːsa]
öser
öste
öst
Verb

Översättningar

Engelska

Synonymer till ösa

Hur uttalas ordet ösa?

[ˈø̀ːsa]

Hur böjs ordet ösa på svenska?

Presens: öser
Preteritum: öste
Supinum: öst

Ordet ösa har 3 betydelser

  • Inom gruvdrift
  • Inom vardagligt
  • Inom polisväsende
gruvdrift
vardagligt
polisväsende

Vad betyder ösa inom gruvdrift ?

Hälla över vätska

Översättningar (inom gruvdrift)

Engelska

Synonymer till ösa (inom gruvdrift)

Möjliga synonymer till ösa (inom gruvdrift)

Ordet ösa inom vardagligt

Hällregna

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till ösa (inom vardagligt)

Ordet ösa inom polisväsende

Möjliga synonymer till ösa (inom polisväsende)

Diskussion om ordet ösa