österut

Adverbial

Vad betyder österut inom generell ?

(''om rörelse eller inriktning'') i riktning mot öster

Möjliga synonymer till österut

Diskussion om ordet österut

österut

Adjektiv

Hur används ordet österut

 • "Senare fortsatte den sin färd nordväst via Helsingborg och Ängelholm, för att sedan vika av rakt österut till Kalmar."
 • "Bilisten var på väg österut på E22 när han åkte av vägen vid Öljesjö, åkte 50 meter ut på slänten och avslutade sedan med en volt ut i en hage där bilen landade på fyra hjul."
 • "Hästarna ska ha sprungit österut efter påkörningen."
 • "Kan Karlshamns hamn fortsätta att utvecklas med affärer österut och det känner vi nu att det kan vi, säger Per-Ola Mattsson ( S )."
 • "På onsdag passerar en front med snöfall österut över landet och på många håll väntas snöfall som kan vara kraftigt."
 • "Vägen österut leds trafiken istället om genom Lyckeby via Österleden, Verkövägen, Stationsvägen och Riksvägen."
 • "Men värst är ishalkan under morgonen i stora delar av Svealand, Gävleborg och Västernorrland när regn passerar österut och faller på kalla vägbanor."
 • "I dag genomförs den största visentförflyttningen någonsin, när sjutton av de massiva bisonoxarna lämnar Blekinge för färd österut."
 • "Sedan blir det båtfärd till Litauen, och vidare österut till Oksky-reservatet söder om Moskva som första anhalt, säger Ola Jennersten, internationell naturvårdsexpert på WWF."
 • "Redan 2030 räknar man med att 48 % av Sveriges utrikeshandel går österut, till Asien, Ryssland och östra Europa."

Diskussion om ordet österut

österut

Adverb

Översättningar

Hur används ordet österut

 • "Senare fortsatte den sin färd nordväst via Helsingborg och Ängelholm, för att sedan vika av rakt österut till Kalmar."
 • "Bilisten var på väg österut på E22 när han åkte av vägen vid Öljesjö, åkte 50 meter ut på slänten och avslutade sedan med en volt ut i en hage där bilen landade på fyra hjul."
 • "Hästarna ska ha sprungit österut efter påkörningen."
 • "Kan Karlshamns hamn fortsätta att utvecklas med affärer österut och det känner vi nu att det kan vi, säger Per-Ola Mattsson ( S )."
 • "På onsdag passerar en front med snöfall österut över landet och på många håll väntas snöfall som kan vara kraftigt."
 • "Vägen österut leds trafiken istället om genom Lyckeby via Österleden, Verkövägen, Stationsvägen och Riksvägen."
 • "Men värst är ishalkan under morgonen i stora delar av Svealand, Gävleborg och Västernorrland när regn passerar österut och faller på kalla vägbanor."
 • "I dag genomförs den största visentförflyttningen någonsin, när sjutton av de massiva bisonoxarna lämnar Blekinge för färd österut."
 • "Sedan blir det båtfärd till Litauen, och vidare österut till Oksky-reservatet söder om Moskva som första anhalt, säger Ola Jennersten, internationell naturvårdsexpert på WWF."
 • "Redan 2030 räknar man med att 48 % av Sveriges utrikeshandel går österut, till Asien, Ryssland och östra Europa."

Vad betyder österut inom mat ?

(''om rörelse eller inriktning'') i riktning mot öster

Möjliga synonymer till österut

Diskussion om ordet österut