överenskommelse

överenskommelsen
överenskommelser
överenskommelserna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till överenskommelse

Hur böjs ordet överenskommelse på svenska?

Obestämd singular: överenskommelse
Bestämd singular: överenskommelsen
Obestämd plural: överenskommelser
Bestämd plural: överenskommelserna

Hur används ordet överenskommelse

 • "De förväntade sig en slutlig överenskommelse innan årets slut"
 • "Münchenöverenskommelsen"
 • "Let's make a deal - you wash the car and I'll let you use it tonight"
 • "– Det stämmer, vi vill bryta ett av avtalet eftersom det finns en paragraf som säger att detta kan ske efter ömsesidig överenskommelse om uppsägning i sex månader, säger Claes Wiridén, socialchef på Karlskrona kommun."
 • "– Vi hade en överenskommelse innan jul på åtgärder som vi krävde av polisen och som de sa okej till och vi kommer inte att ge oss förrän de är uppfyllda, säger Kenneth Michaelsson ( C ) ordförande i Brottsförebyggande rådet i Ronneby."
 • "Och att även den överenskommelse vi har med NFC om att på bästa sätt tillsammans lösa möjligheterna för att utöka och utveckla Karlshamn, säger Sven-Åke Svensson."
 • "Medlen betalas ut som en del av den överenskommelse som regeringen slöt med SKL i december 2016 till län i hela landet och totalt betalas 407 miljoner kronor ut till detta."
 • "Fastighetsägarna Syd menar att parterna har träffats ett antal gånger utan att nå en överenskommelse."
 • "Efter en överenskommelse med polisen har de även märkt ut ärenden som ska handläggas tidigt, och inte bli liggande."
 • "– Huvudskälet till att det dragit ut på tiden är att vi söker en så bred överenskommelse som möjligt."
 • "Landstinget Blekinge har nu nått en överenskommelse med bemanningsföretaget Läkarleasing."
 • "Hyresgästföreningen och Karlshamnsbostäder har träffat en överenskommelse om hyrorna för 2018 och 2019."
 • "Skott är sponsrad av Lions, som sedan 2005 har en överenskommelse med Tullverket."
 • "– Det stämmer, vi vill bryta ett av avtalet eftersom det finns en paragraf som säger att detta kan ske efter ömsesidig överenskommelse om uppsägning i sex månader, säger Claes Wiridén, socialchef på Karlskrona kommun."
 • "– Vi hade en överenskommelse innan jul på åtgärder som vi krävde av polisen och som de sa okej till och vi kommer inte att ge oss förrän de är uppfyllda, säger Kenneth Michaelsson ( C ) ordförande i Brottsförebyggande rådet i Ronneby."
 • "Och att även den överenskommelse vi har med NFC om att på bästa sätt tillsammans lösa möjligheterna för att utöka och utveckla Karlshamn, säger Sven-Åke Svensson."
 • "Medlen betalas ut som en del av den överenskommelse som regeringen slöt med SKL i december 2016 till län i hela landet och totalt betalas 407 miljoner kronor ut till detta."
 • "Fastighetsägarna Syd menar att parterna har träffats ett antal gånger utan att nå en överenskommelse."
 • "Efter en överenskommelse med polisen har de även märkt ut ärenden som ska handläggas tidigt, och inte bli liggande."
 • "– Huvudskälet till att det dragit ut på tiden är att vi söker en så bred överenskommelse som möjligt."
 • "Landstinget Blekinge har nu nått en överenskommelse med bemanningsföretaget Läkarleasing."
 • "Hyresgästföreningen och Karlshamnsbostäder har träffat en överenskommelse om hyrorna för 2018 och 2019."
 • "Skott är sponsrad av Lions, som sedan 2005 har en överenskommelse med Tullverket."

Ordet överenskommelse har 2 betydelser

 • Inom ekonomi
 • Inom politik
ekonomi
politik

Vad betyder överenskommelse inom ekonomi ?

det två eller fler parter blivit eniga om, resultat av förhandling

Översättningar (inom ekonomi)

Engelska

Möjliga synonymer till överenskommelse (inom ekonomi)

Vanlig betydelse av ordet överenskommelse inom politik

Översättningar (inom politik)

Engelska

Synonymer till överenskommelse (inom politik)

Möjliga synonymer till överenskommelse (inom politik)

Möjliga synonymer till överenskommelse (inom politik)

Diskussion om ordet överenskommelse