överfart

överfarten
överfarter
överfarterna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet överfart på svenska?

Obestämd singular: överfart
Bestämd singular: överfarten
Obestämd plural: överfarter
Bestämd plural: överfarterna

Hur används ordet överfart

  • "För att göra en säker gång och cykelväg till skolan är förslaget att det ska anläggas en hastighetsdämpande överfart över Gäverängevägen, där den befintliga gång- och cykelbanan tar slut."
  • "Eventuellt kan även hastighetsdämpande åtgärder behövas för att skapa en säker överfart."
  • "- Dyrare biljetter, långsammare överfart för att spara bränsle, färre fastlandshamnar eller glesare mellan turerna skulle vara förödande för Gotland."
  • "Fyndet gjordes av polisen i Rostock inför bussens överfart med färjan till Gedser i Danmark."
  • "Hittills har Östersundare alltid behövt använda bomförsedda plankorsningar för att ta sig ner mot Storsjöns strand men i och med att det nu byggs bostäder för fullt i området nedanför järnvägen behövs en säkrare överfart, berättar samhällsbyggnadschefen i Östersund, Lars Andersson."
  • "Säker överfart"
  • "De övriga bomförsedda övergångarna vid Minnesgärde och vid småbåtshamnen ska bli kvar trots att det nu byggs en säkrare överfart till Storsjö Strand."
  • "Vältrafikerad överfart görs om"
  • "Ett godståg körde in i en traktor vid en överfart."
  • "” Oaktsamheten bestod i att bryta mot en lokal trafikföreskrift om fordonens högsta bredd samt inte hålla tillräcklig uppsikt framåt i färdriktningen eller på annat sätt säkerställa att övergångsstället varit fritt från gående överfart ”, skriver kammaråklagaren vidare."

Rim på överfart

Vad betyder överfart inom data ?

färd över vatten

Relaterat till överfart

rörelse

sjöresa

omplacering

överskridande

genomgång

väg

övergång

Diskussion om ordet överfart