överlappa

överlappar
överlappade
överlappat
Verb

Översättningar

Synonymer till överlappa

Hur böjs ordet överlappa på svenska?

Presens: överlappar
Preteritum: överlappade
Supinum: överlappat

Hur används ordet överlappa

  • "Om två operationer som är planerade i samma operationssal, till viss del kan överlappa varandra, det vill säga ett operationsteam börjar förbereda nästa operation innan den första är slutförd, så vinner man värdefull tid."
  • "Det är en av de vanligaste typerna av graffiti där bokstäverna kan slingra sig in i varandra eller överlappa en annan."
  • "– Man kan tänka sig en modell där man låter den första fasen överlappa fas två där sjukvårdspersonalen går in."
  • "Men eftersom regionerna har låtit de olika faserna överlappa varandra har det inneburit att vissa som är yngre redan nu har fått vaccinet."
  • "– Men nu sedan ett par decennier tillbaka och framför allt under senare tid, så börjar det här överlappa varandra och det blir en ny gråzon, en kombination."
  • "Regeringen anser att de utvärderingar som myndigheten gör ibland kan överlappa analyser som ändå redan utförs av ansvariga myndigheter på kulturområdet."
  • "Antingen att leveranserna skulle överlappa varandra under bytet, till dess att man såg att den nya leveransen fungerade bra eller att varje region själva bygger upp en form av centrallager med material."
  • "Dels ska den blå randen på sedelns framsida inte överlappa den sista nollan i ” 1000 ”."
  • "– Alla de här anledningarna kan också överlappa varandra."
  • "Men nu är det klart när de tre stora cykelklassikerna kommer att avgöras – två av dem kommer att överlappa varandra."

Vad betyder överlappa inom generell ?

till viss del täcka varandra

Möjliga synonymer till överlappa

Diskussion om ordet överlappa