överlappande

Adjektiv

Översättningar

Engelska

Ordet överlappande har 2 betydelser

 • Inom allmänt
 • Inom biologi
allmänt
biologi

Ordet överlappande inom allmänt

Översättningar (inom allmänt)

Ordet överlappande inom biologi

Översättningar (inom biologi)

Engelska

Diskussion om ordet överlappande

överlappande

överlappandet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar (inom biologi)

Hur används ordet överlappande

 • "Det är av vikingatida typ och kännetecknas av en överlappande bordläggning, säger Lars Einarsson."
 • "Skälet är att de båda myndigheterna i dag delvis bedriver överlappande arbete i kombination med att regeringen vill förstärka analysfunktionen på bostadsområdet."
 • "– Det är inte så att de här tjänstemännen inte gör någonting i dag, men vi tar bort överlappande aktiviteter och tydliggör arbetsuppgifterna."
 • "– I första hand ska man naturligtvis prata med barnet och den unge om vad det handlar om, för de här diagnoserna som vi svänger oss med som depression och utmattningssyndrom och så vidare, är väldigt överlappande."
 • "Siffrorna är delvis överlappande."
 • "– Är man verksamhetsansvarig får man säkerställa att leverantören klarar av att leverera från start eller köra överlappande, så att man har leveranser kvar från den gamla leverantören tills man ser att den nya kommit upp på banan."
 • "– Det blir rörigt när det finns ett överlappande ansvar på två olika departement och ministrarna inte vet vilka befogenheter de har."
 • "Däremot kommer det till viss del ske överlappande, det vill säga att vi inte inväntar att en grupp bli helt färdig innan vi öppnar upp för nästa grupp."
 • "- Men vi har egentligen inga andra kopplingar till Piratpartiet än att vi har många överlappande medlemmar, säger Gerson som till vardags är filosofistudent i Uppsala."
 • "Peter Währborg tror att det ibland kan vara svårt att veta exakt vad som tynger barnet eftersom många diagnoser är överlappande."

Diskussion om ordet överlappande

överlappande

Adverb

Översättningar

Engelska

Diskussion om ordet överlappande

överlappa

överlappar
överlappade
överlappat
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet överlappa på svenska?

Presens: överlappar
Preteritum: överlappade
Supinum: överlappat

Hur används ordet överlappa

 • "Om två operationer som är planerade i samma operationssal, till viss del kan överlappa varandra, det vill säga ett operationsteam börjar förbereda nästa operation innan den första är slutförd, så vinner man värdefull tid."
 • "Det är en av de vanligaste typerna av graffiti där bokstäverna kan slingra sig in i varandra eller överlappa en annan."
 • "– Man kan tänka sig en modell där man låter den första fasen överlappa fas två där sjukvårdspersonalen går in."
 • "Men eftersom regionerna har låtit de olika faserna överlappa varandra har det inneburit att vissa som är yngre redan nu har fått vaccinet."
 • "– Men nu sedan ett par decennier tillbaka och framför allt under senare tid, så börjar det här överlappa varandra och det blir en ny gråzon, en kombination."
 • "Regeringen anser att de utvärderingar som myndigheten gör ibland kan överlappa analyser som ändå redan utförs av ansvariga myndigheter på kulturområdet."
 • "Antingen att leveranserna skulle överlappa varandra under bytet, till dess att man såg att den nya leveransen fungerade bra eller att varje region själva bygger upp en form av centrallager med material."
 • "Dels ska den blå randen på sedelns framsida inte överlappa den sista nollan i ” 1000 ”."
 • "– Alla de här anledningarna kan också överlappa varandra."
 • "Men nu är det klart när de tre stora cykelklassikerna kommer att avgöras – två av dem kommer att överlappa varandra."

Vad betyder överlappa inom generell ?

till viss del täcka varandra

Möjliga synonymer till överlappa

Diskussion om ordet överlappa