överrätt

överrätten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet överrätt

  • "– Likartad brottslighet har, såvitt jag vet, inte tidigare prövats i svensk överrätt, vare sig i skuld- eller påföljdsdelen."
  • "- Det är otroligt att ett sånt här beslut kan fattas av en överrätt i Sverige."

Rim på överrätt

Möjliga synonymer till överrätt

Relaterat till överrätt

domstol

Diskussion om ordet överrätt