översätta

översätter
översatte
översatt
Verb

Synonymer till översätta

Hur böjs ordet översätta på svenska?

Presens: översätter
Preteritum: översatte
Supinum: översatt

Hur används ordet översätta

 • "Den tjugo år yngre Daive mötte Celan 1965 och de skulle översätta varandra."
 • "– Jag har försökt översätta vattnets rörelser och olika tillstånd till textilier, säger hon och bläddrar bland sina tygprover."
 • "– Jag har försökt översätta vattnets rörelser och olika tillstånd till textilier, säger hon och bläddrar bland sina tygprover."
 • "– Jag har försökt översätta vattnets rörelser och olika tillstånd till textilier, säger hon och bläddrar bland sina tygprover."
 • "När jag för några år sedan blev tillfrågad om att översätta Paul Austers samlade dikter, hade jag läst en handfull dikter i tidskrifter."
 • "– Det visar att det inte går att utan vidare översätta resultat för vuxna till barn, kommenterar Margareta Söderström."
 • "Eftersom Florino varken talar svenska eller engelska, får Leila översätta från romani."
 • "Personen brukar inte översätta den här typen av litteratur och vill kanske inte bli förknippad med det, säger han."
 • "Den måste koppla upp sig mot sin server för att kunna översätta så den funkar inte utan internetkontakt."
 • "Men kan man översätta undersökningen i ett valresultat?"
 • "– Vi ägnar oss ganska mycket till att översätta ljud till rörelse eller att låtsas att vi är ursprunget till ljudet, säger koreografen Stina Nyberg."
 • "Han slutade arbeta som journalist och i dag jobbar han heltid med att översätta och dubba serien till svenska."
 • "Där kan man ju koppla in många texter, gå in på grammatik, översätta och byta ut olika ord, säger Fredrik Wolf, lärare i svenska, engelska och musik."
 • "– Man tittade på hur många timmar man lagt på introduktion, kvalificerad övertid och vad hade vi lagt på att att boka ut timvikarier och de kostnaderna har vi kunnat översätta i hur mycket man behövde till höjd grundbemanning och därmed ser man en bättre ekonomisk situation, säger Ann-Sofie Johansson, projektledare Karlskrona kommun."
 • "Jag hjälper dem att förklara saker och översätta det läraren säger till eleverna, säger Amne Jaber som arbetar som kultur- och språkstödjare i förberedelseklassen på Mjällby skola."
 • "– Vi hoppas hitta saker där som vi kan översätta till Khk:s förutsättningar."
 • "Det kan bli svårt ibland när de ska hjälpa barn som inte kan svenska över huvud taget, men då får de hjälp av de andra barnen som hjälper till att översätta."
 • "Fyra språk ses som extra viktiga att översätta till : arabiska, somaliska, dari, som talas i Afghanistan, och tigrinja, som talas i Eritrea."
 • "Tjejerna i Update har förberett sig genom att bland annat översätta sitt material till engelska."
 • "Nu har det alltså kommit och de har även fått tillstånd att översätta spelet till älvdalska."

Rim på översätta

Vad betyder översätta inom data ?

på ett bestämt språk skriva en text med (exakt) samma innehåll som en annan text på ett annat språk

Diskussion om ordet översätta