överse

överser
översåg
översett
Verb

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet överse på svenska?

Presens: överser
Preteritum: översåg
Supinum: översett

Ordet överse har 2 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom spel
vardagligt
spel

Vad betyder överse inom vardagligt ?

Undgå att se ngt

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till överse (inom vardagligt)

Ordet överse inom spel

Granska för ev revidering

Översättningar (inom spel)

Engelska

Synonymer till överse (inom spel)

Möjliga synonymer till överse (inom spel)

Diskussion om ordet överse

  • Tim Gustavsson - 2010-08-22

    I utbildningssyfte skulle jag säga Supervised

  • easyonetwothree - 2011-12-06

    overlook är det korrekta ordet för "överse", inte miss, excuse etc.