översittare

översittaren
översittare
översittarna
Substantiv [n]

Hur böjs ordet översittare på svenska?

Obestämd singular: översittare
Bestämd singular: översittaren
Obestämd plural: översittare
Bestämd plural: översittarna

Vad betyder översittare inom generell ?

person som förtrycker andra personer

Möjliga synonymer till översittare

Relaterat till översittare

rättshaveri

våldsamhet

kombattant

oförskämdhet

tillgjordhet

stränghet

mod

överskattning

Diskussion om ordet översittare