överste

översten
överstar
överstarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet överste på svenska?

Obestämd singular: överste
Bestämd singular: översten
Obestämd plural: överstar
Bestämd plural: överstarna

Hur används ordet överste

  • "– Det har stor betydelse och är mycket glädjande, säger överste Håkan Hedlund till tidningen."
  • "Mats Antonson är överste och kommer från en befattning som avdelningschef på flygstaben men var innan dess ställföreträdande flottiljchef på helikopterflottiljen under drygt två års tid."
  • "Men för oss är det bra att ha alla möjligheter, säger överste Håkan Hedlund, chef för Livgardet."
  • "– Det viktigaste med Flygvapenövning 2012 är att vi övar ledning och genomförande av insatser med luftstridskrafterna inom ramen för den nationella förmågan, säger överste Ingela Mathiasson, övningsledare."
  • "Enligt överste löjtnant Raymond Iller var något tvunget att göras och därför erbjuder nu Gävleborgs län tillsammans med bland annat Dalarna, värnpliktiga att gå en tre månaders soldatutbildning."
  • "Det innebär sannolikt ett antal kurser under en lång följd av år, säger Lennart Axelsson, överste till P4 Halland."
  • "Efter nästan fem år lämnar överste Anders Svensson posten som chef för Halmstads garnison och Luftvärnsregementet, LV6."
  • "Arméchefen Karl Engelbrektson var på plats för att utnämna Mikael Beck till överste och överlämna Luftvärnsregementets standar till honom."
  • "– Detta är en del i den nya försvarsstrategin för Sverige, att vi ska stärka det nationella försvaret, säger överste Stig-Olof Krohné, chef för FMTS i Halmstad."
  • "Det blir det svenska flygvapnet som blir lidande, men exportstödet går före, säger chefen för den tekniska skolan överste Mats Klintäng."

Rim på överste

Ordet överste inom

Relaterat till överste

överordnad

ledare

kombattant

Diskussion om ordet överste