översvämma

översvämmar
översvämmade
översvämmat
Verb

Synonymer till översvämma

Hur böjs ordet översvämma på svenska?

Presens: översvämmar
Preteritum: översvämmade
Supinum: översvämmat

Hur används ordet översvämma

 • "Företaget räknar nämligen med att fler friplockare kommer att översvämma marknaden med billiga bär."
 • "Varning – skyfall kan översvämma Halland"
 • "Genom att borra hål i väggen och leda in en vattenslang har någon försökt översvämma två villor i Ängelholm och Munka-Ljungby."
 • "Vattenmassor hotar nu att översvämma den gamla bruksorten Gysinge, nära Österfärnebo i Gästrikland."
 • "Så sent som på onsdagskvällen pågick ett febrilt arbete med att bygga vallar och försöka stoppa Silverån från att översvämma de närmast liggande husen."
 • "På måndagsförmiddagen kunde vattnet i ån flyta på som vanligt, utan risk att översvämma några fastigheter."
 • "Det finns fortfarande en risk att det internationella stålet som inte kommer in på USA-marknaden kommer översvämma den europeiska marknaden, säger Mathias Ternell."
 • "Vattenutsläppen från dammarna väntas översvämma hus i området."
 • "Detta efter att omkring 35 så kallade skalvsjöar har bildats efter jordbävningen, och hotar att översvämma området."
 • "Någon ska ha borrat hål i husen och stuckit in vattenslangar för att försöka översvämma dem."

Ordet översvämma har 2 betydelser

 • Inom amerikansk engelska
 • Inom generell
amerikansk engelska
generell

Vad betyder översvämma inom amerikansk engelska ?

mer än fylla sitt utrymme, flöda där det brukar vara torrt

Översättningar (inom amerikansk engelska)

Synonymer till översvämma (inom amerikansk engelska)

Möjliga synonymer till översvämma (inom amerikansk engelska)

Relaterat till översvämma (inom amerikansk engelska)

konvexitet

närvaro

vatten

täckning

övermått

mängd

vattenflöde

utvidgning

överskridande

ström

ökning

ojämnhet

Ordet översvämma inom generell

Diskussion om ordet översvämma