övertro

övertron
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till övertro

Hur används ordet övertro

 • "Ibland finns det en övertro på att bara ha en kommunstyrelseordförande och en kommundirektör, men de mentala gränserna flyttas inte för att man suddar ut de administrativa gränserna."
 • "Men jag tror också att det finns en övertro på det här, säger Tommy Rönneholm."
 • "Denna övertro menar läkaren har lett till att patienter inte vill behandlas med medicinskt beprövade metoder för förhöjda blodfetter och kolesterolvärden."
 • "De studier som genomförts visar dock att det finns mycket som talar för att snöskoterförare har en övertro på just bullerreducering i terrängen."
 • "- Man ska inte ha en övertro på några timmars halkträning."
 • "– Gemene man har lite övertro på att bilen räddar en med alla system."
 • "De hade också en övertro på att allt skulle bli fixat och att alla skulle få det bra på en gång."
 • "Smittskyddsläkaren Mats Erntell menar att det ibland finns en övertro bland svenskar att handsprit skulle hjälpa mot allt."
 • "Det finns en viss övertro bland folk på sin egen kondition i vattnet, säger Sophia Arslan."
 • "– Vi män har en övertro på våran egen kunskap tror jag, säger Peter Karlborg."

Ordet övertro har 2 betydelser

 • Inom religion
 • Inom generell
religion
generell

Vanligast betydelse av ordet övertro inom religion

Översättningar (inom religion)

Synonymer till övertro (inom religion)

Möjliga synonymer till övertro (inom religion)

Relaterat till övertro (inom religion)

irrlära

Diskussion om ordet övertro