PBA

Substantiv

Synonymer till PBA

Vad betyder PBA inom förkortning, data ?

Printed Board Assembly

Diskussion om ordet PBA