Popper

Namn

Översättningar

Hur används ordet Popper

  • "Det vinnande paret med ljuskronor på huvudet, Magnus Swane och Anna Popper Swane, kom snabbt upp ur vattnet."

Rim på Popper

Diskussion om ordet Popper

Popper

Namn

Översättningar

Diskussion om ordet Popper

popper

poppers
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet popper har 3 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom vapen
  • Inom teknik
vardagligt
vapen
teknik

Ordet popper inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till popper (inom vardagligt)

Ordet popper inom vapen

Översättningar (inom vapen)

Svenska

Ordet popper inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Svenska

Diskussion om ordet popper