A-lista

A-listan
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet A-lista

  • "Mansdominansen består i ledningen för bolagen på Stockholmsbörsens A-lista."
  • "I fjol köpte Amnesty aktier i 14 av företagen på börsens A-lista som inte har en publicerad policy för mänskliga rättigheter."
  • "Det är dåligt beställt med jämställdheten bland de 46 företagen på Stockholmsbörsens A-lista."
  • "Förhoppningen är att alla bolag på börsens A-lista ska omfattas från starten den 1 juli."
  • "Enligt Jordbruksverket är ” kommersiella aktiviteter ” med de mest hotade djur- och växtarterna förbjuden enligt EU-kommissionens så kallade A-lista."

Vad betyder A-lista inom aktier ?

Den mest "prestigefyllda" listan på Stockholmsbörsen. Kraven är höga på de bolag som listas där. Bland annat krävs minst 3 års verifierbar historia, minst 2000 ägare som vardera äger en handelspost samt en tillfredsställande spridning av aktiekapitalet och rösterna i bolaget

Diskussion om ordet A-lista