abrasion

abrasionen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till abrasion

Hur används ordet abrasion

  • "Berget har skulpterats av abrasion"

Vad betyder abrasion inom geologi ?

Fotograf: Wikipedia
Abrasion är en mekanisk nötning av en klippyta, som skapas av friktionen mellan klippan och små rörliga partiklar http://sv.wikipedia.org/wiki/Abrasion

Möjliga synonymer till abrasion

Diskussion om ordet abrasion

  • - 2008-09-01

    kan även betyda skrubbsår

abrasion

abrasions
Substantiv

Översättningar

Ordet abrasion har 3 betydelser

  • Inom sport och fritid
  • Inom geologi
  • Inom amerikansk engelska
sport och fritid
geologi
amerikansk engelska

Vad betyder abrasion inom sport och fritid ?

an abraded area where the skin is torn or worn off

Översättningar (inom sport och fritid)

Synonymer till abrasion (inom sport och fritid)

Möjliga synonymer till abrasion (inom sport och fritid)

Mindre vanlig betydelse av ordet abrasion inom geologi

Översättningar (inom geologi)

Svenska

Synonymer till abrasion (inom geologi)

Möjliga synonymer till abrasion (inom geologi)

Ordet abrasion inom amerikansk engelska

erosion by friction

Översättningar (inom amerikansk engelska)

Synonymer till abrasion (inom amerikansk engelska)

Möjliga synonymer till abrasion (inom amerikansk engelska)

Diskussion om ordet abrasion