abstraktum

(-)(-)(-)
Substantiv

Relaterat till abstraktum

ord

allmängiltighet

tomrum

Diskussion om ordet abstraktum