accentuation

accentuationen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Möjliga synonymer till accentuation

Relaterat till accentuation

talförmåga

språkljud

Diskussion om ordet accentuation

accentuation

accentuations
Substantiv

Möjliga synonymer till accentuation

Diskussion om ordet accentuation