Achaean

Adjektiv

Översättningar

Möjliga synonymer till Achaean

Diskussion om ordet Achaean

Achaean

Substantiv

Vad betyder Achaean inom generell ?

a member of one of the four divisions of the prehistoric Greeks

Diskussion om ordet Achaean