acquiescence

acquiescences
Substantiv

Översättningar

Synonymer till acquiescence

Ordet acquiescence har 3 betydelser

  • Inom ALLMÄNT
  • Inom religion
  • Inom biblioteksväsen
ALLMÄNT
religion
biblioteksväsen

Ordet acquiescence inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Svenska

Synonymer till acquiescence (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till acquiescence (inom ALLMÄNT)

Ordet acquiescence inom religion

passive acceptance

Översättningar (inom religion)

Synonymer till acquiescence (inom religion)

Möjliga synonymer till acquiescence (inom religion)

Ordet acquiescence inom biblioteksväsen

submission without protest

Översättningar (inom biblioteksväsen)

Synonymer till acquiescence (inom biblioteksväsen)

Möjliga synonymer till acquiescence (inom biblioteksväsen)

Diskussion om ordet acquiescence

  • Vincent - 2012-01-30

    undfallenhet