acquire

acquire
acquired
acquired
Verb

Synonymer till acquire

Hur används ordet acquire

 • "They acquired a new pet"
 • "He has acquired an aversion to broccoli."

Ordet acquire har 5 betydelser

 • Inom allmänt
 • Inom ålderdomlig
 • Inom historia
 • Inom norgespec
 • Inom militärväsen
allmänt
ålderdomlig
historia
norgespec
militärväsen

Vanligast betydelse av ordet acquire inom allmänt

Översättningar (inom allmänt)

Synonymer till acquire (inom allmänt)

Vanlig betydelse av ordet acquire inom ålderdomlig

Översättningar (inom ålderdomlig)

Synonymer till acquire (inom ålderdomlig)

Möjliga synonymer till acquire (inom ålderdomlig)

Vanlig betydelse av ordet acquire inom historia

Översättningar (inom historia)

Synonymer till acquire (inom historia)

Möjliga synonymer till acquire (inom historia)

Mindre vanlig betydelse av ordet acquire inom norgespec

Översättningar (inom norgespec)

Synonymer till acquire (inom norgespec)

Möjliga synonymer till acquire (inom norgespec)

Ovanlig betydelse av ordet acquire inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Synonymer till acquire (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till acquire (inom militärväsen)

Diskussion om ordet acquire

 • In_Pace - 2008-09-07

  Ordet aquire är inte alls särskilt föråldrat; det används flitigt i de flesta sammanhang. Det är bara aningen mer formellt inte föråldrat det är två olika saker.

 • - 2010-09-13

  att lösa in, tex. löser en bank in ett bankkort vid köp, jfr. inlösen