acrostic

acrostics
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till acrostic

Ordet acrostic har 2 betydelser

  • Inom lingvistik
  • Inom generell
lingvistik
generell

Vad betyder acrostic inom lingvistik ?

radernas begynnelsebokstäver, lästa lodrätt, bildar ett ord

Översättningar (inom lingvistik)

Svenska

Ordet acrostic inom generell

verse in which certain letters such as the first in each line form a word or message

Översättningar (inom generell)

Svenska

Synonymer till acrostic (inom generell)

Diskussion om ordet acrostic