adaptation

adaptationen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till adaptation

Vad betyder adaptation inom film ?

Ett skrivet verk (oftast en roman) som har anpassats till en ny form.

Diskussion om ordet adaptation

adaptation

adaptations
Substantiv

Hur används ordet adaptation

  • "the play is an adaptation of a short novel"

Ordet adaptation har 3 betydelser

  • Inom juridik
  • Inom film
  • Inom generell
juridik
film
generell

Vad betyder adaptation inom juridik ?

the process of adapting to something (such as environmental conditions)

Synonymer till adaptation (inom juridik)

Ordet adaptation inom film

A written work (as a novel) that has been recast in a new form

Översättningar (inom film)

Svenska

Synonymer till adaptation (inom film)

Möjliga synonymer till adaptation (inom film)

Ordet adaptation inom generell

The responsive adjustment of a sense organ (as the eye) to varying conditions (as of light)

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till adaptation (inom generell)

Diskussion om ordet adaptation