ADD

(-)(-)(-)
Substantiv

Översättningar

Engelska
 • ADD  [ förkortning, data ]

Hur används ordet ADD

 • "Har du en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, som ADHD eller ADD, kan du inte söka in till polisutbildningen."
 • "Rebecka Rurfors fick i sjuan diagnosen ADD, en funktionsnedsättning som bland annat ger koncentrationssvårigheter."
 • "Oskar L Högfeldt som har ADD och Asperger är en av dem."
 • "Men många med ADD - diagnos har också en viss veraktivitet, bara inte tillr mkt för att man ska kunna ställa diagnosen ADHD, utan man ställer diagnosen ADD."
 • "Men många med ADD - diagnos har också en viss veraktivitet, bara inte tillr mkt för att man ska kunna ställa diagnosen ADHD, utan man ställer diagnosen ADD."
 • "Den medicinska behandlingen är densamma vid ADD som vid ADHD."
 • "Det finns ärftlighet vad gäller Asperger, ADD, depressioner och EDS."
 • "Det är väldigt vanligt med trötthet vid ADD."
 • "Vissa personer med ADD har absolut nnge överaktivitet alls."
 • "Den medicinskabehandlinigen är likdan vid ADHD som ADD."

Möjliga synonymer till ADD

Diskussion om ordet ADD

 • - 2009-02-23

  add

 • Ransmyr - 2009-03-03

  märkligt här... det står matematik, men sej är det konstigt.... det matematiska termen på svenska är på talspråk "plus" eller skrifspråk "addition".

 • Ransmyr - 2009-03-03

  Lägga till (add) = plussa

add

add
added
added
Verb

Hur används ordet add

 • "The music added a lot to the play"
 • "This adds a light note to the program"
 • "We added two students to that dorm room"
 • "She added a personal note to her letter"
 • "`It doesn't matter,' " he supplied"
 • "Add 27 and 49, please!"
 • "This paper will add to her reputation"

Ordet add har 6 betydelser

 • Inom norgespec
 • Inom matematik
 • Inom ALLMÄNT
 • Inom allmänt
 • Inom telefoni
 • Inom hundar
norgespec
matematik
ALLMÄNT
allmänt
telefoni
hundar

Vanligast betydelse av ordet add inom norgespec

Översättningar (inom norgespec)

Synonymer till add (inom norgespec)

Möjliga synonymer till add (inom norgespec)

Vanlig betydelse av ordet add inom matematik

Översättningar (inom matematik)

Synonymer till add (inom matematik)

Möjliga synonymer till add (inom matematik)

Ordet add inom ALLMÄNT

make an addition (to); join with others; increase by another or several

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till add (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till add (inom ALLMÄNT)

Ordet add inom allmänt

state or say further

Översättningar (inom allmänt)

Synonymer till add (inom allmänt)

Möjliga synonymer till add (inom allmänt)

Ordet add inom telefoni

make an addition by combining numbers

Översättningar (inom telefoni)

Möjliga synonymer till add (inom telefoni)

Ordet add inom hundar

constitute an addition

Översättningar (inom hundar)

Synonymer till add (inom hundar)

Möjliga synonymer till add (inom hundar)

Diskussion om ordet add

ADD

Substantiv

Översättningar (inom hundar)

Svenska

Synonymer till ADD (inom hundar)

Vad betyder ADD inom förkortning, data ?

Automatic Document Detection, WordPerfect

Möjliga synonymer till ADD

Diskussion om ordet ADD