additament

Substantiv

Översättningar

Ordet additament har 2 betydelser

  • Inom medicin
  • Inom generell
medicin
generell

Ordet additament inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Ordet additament inom generell

Ändring eller tillägg i författning

Översättningar (inom generell)

Diskussion om ordet additament